Kategoria
Biura rachunkowe
Produkty
    opis ubezpieczenia        zakup ubezpieczenia        dokumenty i informacje    

 >>> kalkulacja składki / zakup ubezpieczenia       >>> powrót: oferta - zasady ogólne

Ubezpieczenie nadwyżkowe

1. Stosunkowo niska suma gwarancyjna ubezpieczenia obowiązkowego może okazać się w praktyce niewystarczająca. W związku z tym proponujemy zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

2. Oferta ubezpieczenia nadwyżkowego dotyczy sum gwarancyjnych do 1.000.000 zł w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia. W przypadku zainteresowania wyższymi sumami gwarancyjnymi prosimy o kontakt z naszym biurem. Suma gwarancyjna pomniejszana jest o kwoty wypłaconych odszkodowań.

3. Ubezpieczenie nadwyżkowe zawierane jest na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. z zastosowaniem następujących warunków szczególnych

  • Klauzula nr 51: Odpowiedzialność cywilna podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • Klauzula nr 13: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu,
  • Klauzula nr 61: Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.

4. Oferta ubezpieczenia nadwyżkowego przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotów, które zawierają jednocześnie obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wnioskują o uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z zawartego uprzednio w PZU SA ubezpieczenia obowiązkowego.

5. Składka należna za ubezpieczenie nadwyżkowe uzależniona jest od sumy gwarancyjnej oraz wielkości osiąganych przychodów. Przy kalkulacji składki uwzględnia się zniżkę specjalną dla użytkowników naszego serwisu.

>>> kalkulacja składki / zakup ubezpieczenia       >>> powrót: oferta - zasady ogólne