Rejestracja użytkownika
 


 
 

Adres
 
   
   
   
Adres korespondencyjny


Zgody i oświadczenia
Zapoznałem(am) się i akceptuję regulamin serwisu secura24.pl Pobierz regulamin
** Potwierdzam, że udostępniono mi Informację Administratora Danych Osobowych, zawartą w Polityce Prywatności, która znajduje się tutaj.
** Potwierdzam, że udostępniono mi (wymaganą przez Ustawę o dystrybucji ubezpieczeń) Informację o dystrybutorze, która znajduje się tutaj.
** Potwierdzam, że udostępniono mi informację dotyczącą polityki rozwiązywania sporów, która znajduje się tutaj i określa w szczególności możliwości składania reklamacji oraz tryb ich rozpatrywania.