Kategoria
Biura rachunkowe
Produkty
    opis ubezpieczenia        zakup ubezpieczenia        dokumenty i informacje    

>>> kalkulacja składki / zakup ubezpieczenia       >>> powrót: oferta - zasady ogólne

Ubezpieczenie obowiązkowe

1. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz.1616).

2. W związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124/2003, poz. 1152 z późn. zm.) dającym możliwość dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa, PZU SA zrzeka się z korzystania z tego prawa w przypadku szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa.

3. Oferta przewiduje zniżki składki z tytułu kontynuacji ubezpieczenia w PZU SA, bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, zniżkę dla wspólników spółek cywilnych oraz specjalną zniżkę dla klientów naszego serwisu.

 

>>> kalkulacja składki / zakup ubezpieczenia       >>> powrót: oferta - zasady ogólne