Secura24.pl jest serwisem transakcyjnym Agencji Ubezpieczeniowej Secura.

W ramach serwisu oferowane są specjalizowane produkty ubezpieczeniowe przygotowane
dla określonych grup zawodowych. Cechuje je indywidualnie dopasowany zakres ochrony
ubezpieczeniowej oraz atrakcyjna cena.

Działamy jako agent ubezpieczeniowy na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017r.
o dystrybucji ubezpieczeń, zgodnie z wpisem do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Funkcjonujemy na rynku nieprzerwanie od roku 1990.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.